Síkresz Sí szálloda kereső - Síszállás, pályaszállás

Síkresz

1. A másik tisztelete

A pályán mindenkinek úgy kell viselkednie, hogy ne veszélyeztessen másokat. Ám a síelő és a snowboardos a hiányos felszereléséért is felel, nemcsak a viselkedéséért. A szabály azokra is vonatkozik, akik már új fejlesztésű felszerelést használnak a pályán.


2. A sebesség kontrollálása

A síelő vagy snowboardos köteles a viselkedését és sebességét úgy kontrollálni, amely megfelelő a terep adottságainak, saját képességeinek, a pálya forgalmának, illetve a hó és időjárási viszonyoknak.

A balesetek és ütközések az esetek többségében azért történnek, mert nem veszik észre a többieket, gyorsan vagy kontroll nélkül haladnak. A síelőknek vagy snowboardosoknak ki kell tudni kerülni másokat, meg kell tudni állni és el kell tudni fordulni a saját látóterükön belül. Nem megfelelő látási viszonyok esetén és zsúfolt pályákon lassan kell haladni, ezt leginkább a meredek pályákon, a pályák alján és a síliftek környékén kell leginkább figyelembe venni!

 

3. A nyomvonal választása

A nyomvonalat mindig és mindenkinek úgy kell megválasztania, hogy az előtte haladóakat ne veszélyeztesse!

A snowboard és a sí olyan szabadidősport, ahol mindenki szabadon mozoghat, ha betartják a szabályokat, képességeiket figyelembe véve snowboardoznak és síelnek, illetve a pályán tapasztalt viszonyokat figyelembe veszik. Mindig az elől haladónak van elsőbbsége! Az, aki ugyanabba az irányba halad, mint az előtte haladó, köteles elegendő távolságot tartani, hogy ha szükséges bármilyen irányváltoztatást vagy mozgást végre tudjon hajtani.

 

4. Az előzés

Az előzés bármelyik oldalról történhet, feltéve, hogy az előző elegendő helyet hagy ahhoz, hogy az előzött bármilyen (önkéntelen vagy akaratlagos) mozdulatot tegyen.

Előzni úgy kell, hogy az előzöttet a mozgásában vagy irányváltoztatásában semmilyen szinten ne zavarja, akadályozza. Ez addig érvényes, amíg az előzés tart. A szabályt akkor is be kell tartani, ha álló személy előzéséről van szó.

 

5. A pályára való besíelés, elindulás és a pályán való haladás

A pályára való besíelésnél, a megállás utáni elindulásnál, a pályán felfelé haladásnál körül kell nézni, és meggyőződni arról, hogy nem veszélyeztetünk másokat!

Számos baleset pályára érkezéskor, elinduláskor, illetve megállás után történik. Ezért nagyon fontos, hogy mindenki körültekintően induljon el, és senkit ne veszélyeztessen, akadályozzon.

 

6. A pályán való megállás

Beláthatatlan helyeken, és keskeny pályarészen kerülni kell a megállást, kivéve ha elengedhetetlen. Ha esetleg valaki ilyen helyen esik el, minél hamarabb el kell hagyni a pálya ezen részét!

Megállni mindig a pálya szélén kell, kivéve ha a pálya széles. Felülről beláthatatlan helyen és keskeny pályaszakaszon tilos megállni!

 

7. A pályán való gyaloglás

Aki a gyalogosan akar közlekedni, akár lefelé, akár felfelé, köteles a pálya szélén menni.

Váratlan akadályt jelenthet a síelők számára menetiránnyal szemben közlekedni, és a sícipőnyomok veszélyt jelenthetnek.

 

8. A jelzések tisztelete

Minden jelzést és táblát figyelembe kell venni!

Fekete, piros, kék, zöld színnel jelölik a pályák nehézségét. Szabadon lehet dönteni arról, hogy ki milyen pályát választ. Más táblák is találhatóak a pályákon, melyek veszélyekre, illetve lezárásra hívják fel a figyelmet, és irányokat jeleznek. A veszélyre felhívő táblákat nem szabad figyelmen kívül hagyni, és minden síelőnek és snowboardosnak tudni kell azt, hogy az ő érdekükben kerültek kihelyezésre.

 

9. Segítségnyújtás

A segítségnyújtás mindenki kötelessége!

Minden síelő és snowboardos számára a legfőbb szabály, hogy balesetnél segítséget nyújtson. A legelső és legfontosabb feladat a pályaszakasz biztosítása, elzárása a többi síelő elől, ezt követően pedig a mentőszemélyzet értesítése. A remények szerint a sípályákon okozott balesetek is olyan jogi következményeket fog maga után vonni, mint egy közúti baleset (azon országokban, ahol ez még nem így van).


10. A személyazonosság igazolása

Minden embernek (síelőknek, snowboardosoknak, szemtanúknak egyaránt) kötelessége megadnia nevét és elérhetőségét, akár felelős résztvevője a balesetnek akár nem.

Egy hiteles és teljes jegyzőkönyv összeállításához nélkülözhetetlen a tanúskodás, ezért kell a szemtanúknak tudomásul venniük, hogy minden információt közölni kell az az illetékes hatóságokkal. A fényképek, beszámolók minden esetben segítséget nyújtanak a felelősség megállapításában.